Zpřístupnění náhledů map neopravňuje k jejich použítí pro organizované či hromadné akce.